General Studies Exam

General Studies Exam 2019

ఏపిపిఎస్సి నుండి భారీగా Divisional Accounts Officer, Degree Lecturer,AEE,APPSC AO,Assistant Inspector Of Fisheries Junior Lecturers, Polytechnic Lecturers, Sub Inspector of Police మొదలగు నోటిఫికెషన్స్ వెలువడినాయి. ప్రతీ జాబ్ కి స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ ఉన్నది, ఉద్యోగం సాధించడానికి టెక్నికల్ పరీక్ష తో పాటు జనరల్ స్టడీస్ పై అభ్యర్థులు పట్టు సాధించడం కీలకం . జనరల్ స్టడీస్ లో ఇచ్చిన సిలబస్ లోని అన్ని అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకొని, వర్తమాన అంశాలను జోడిస్తు అనుభవజ్ఞులైన విషయ నిపుణులచే తయారుచేయబడిన 150 ప్రశ్నలతో కూడిన గ్రాండ్ టెస్ట్ లను, అభ్యర్థుల అభ్యర్థన మేరకు, ఎక్కడి నుండియైన, ఎప్పుడైనా టెస్ట్ లను రాసుకొనే అవకాశాన్ని vyoma.net ఆన్లైన్ లో అందిస్తుంది. టెస్ట్ రాసిన వెంటనే మీకు Results & Key లభిస్తుంది. వీటి సహాయంతో మీ ప్రిపరేషన్ స్థాయిలను అంచనా వేసుకోవడానికి ఇది ఒక మంచి అవకాశం.ఈ స్టేట్ వైడ్ APPSC గ్రాండ్ టెస్ట్ రాయడం ద్వారా మీరు మీ యొక్క స్టేట్ మరియు జోనల్ ర్యాంకులను తెలుసుకొనవచ్చు. "సాధించాలనే తపన...మన సామర్ధ్య లోపాలను, బలహీనతలను అధిగమించేలా చేస్తుంది"

General Studies PACKAGE 2019

  • General Studies 2019 - T/M NEW
  • 10 General Studies Grand Tests
  • General Studies 2019 ( useful for DAO, DLs, JLs, Ext Officer, Statistical office) Package is prepared by Subject matter experts as per the latest Syllabus
  • Total Exams - 10
  • Total Questions - 1500
  • ₹2000   ₹1000
  • DETAILS REGISTER

APPSC GROUPS Video Tutorials

© 2018   vyoma.net .  All rights reserved. Developed By EdCognit Solutions Pvt Ltd

Follow us: