వ్యోమ.నెట్ డిస్కౌంట్ స్కీమ్ రిజిస్ట్రేషన్


APPSC Group-3 Online Exams గ్రూప్ 1 2 3 మరియు ఇతర పోటీ పరీక్షలకు ప్రిపేర్ అవుతున్న అభ్యర్థులకు మరియు వారి స్నేహితులు, బంధువులకు శుభవార్త. ఇప్పుడు వ్యోమ.నెట్ అందిస్తున్నది పరీక్షల ప్యాకేజీలపై 10% డిస్కౌంట్ పొందే అవకాశము. మీరు ఈ డిస్కౌంట్ కోడ్ ప్రోగ్రాం నందు రిజిస్టర్ చేసుకోవడం ద్వారా పోటీ పరీక్షలకు ప్రిపేర్ అవుతున్న అభ్యర్థులకు మీ యొక్క మొబైల్ నెంబర్ (డిస్కౌంట్ కోడ్) ద్వారా పరీక్ష ప్యాకేజీలపై 10% డిస్కౌంట్ అందించగలరు. అలాగే మీ మొబైల్ నెంబర్ (డిస్కౌంట్ కోడ్) ఉపయోగించి ఎవరైనా పరీక్ష ప్యాకేజీ కొనుగోలు చేసిన యెడల మీకు కూడా 10% మొత్తం మీ Google Pay (Tez), PayTM, Bank Account Number ట్రాన్స్ఫర్ చేయబడును.

 1. మీ మొబైల్ నెంబర్ ని కింద ఇవ్వబడిన లింక్ లో డిస్కౌంట్ కోడ్ గా రిజిస్టర్ చేసుకోండి. Register Here!
 2. మీ మొబైల్ నెంబర్ ని డిస్కౌంట్ కోడ్ గా ఉపయోగించి మీ స్నేహితులను, బంధువులను వ్యోమ.నెట్ నందు గ్రూప్ 1 2 3 పరీక్ష ప్యాకేజీలను కొనుగోలు చేయమని చెప్పండి. . http://vyomabooks.com/exams/
 3. మీ మొబైల్ నెంబర్ ని డిస్కౌంట్ కోడ్ గా ఉపయోగించడం ద్వారా వారికి 10% డిస్కౌంట్ లభించును.
 4. మీ మొబైల్ నెంబర్ ని డిస్కౌంట్ కోడ్ గా మీ స్నేహితులు/బంధువులు ఉపయోగించి కొనుగోలు చేసిన ప్రతి ప్యాకేజీకి, 10% (ప్యాకేజీ ఎమౌంట్ లో) మీ అకౌంట్ నందు జమచేయబడును.

కింద ఇవ్వబడిన లింక్ లో మీ మొబైల్ నెంబర్ రిజిస్టర్ చేసుకోవడం ద్వారా మీ స్నేహితులకు 10% డిస్కౌంట్ అందించండి మరియు మీరు కూడా 10% మొత్తం సంపాదించే అద్భుత అవకాశాన్ని వినియోగించుకోండి.

Discount Code Registration Form

గమనిక: మొబైల్ నెంబర్ రిజిస్టర్ చేసుకున్న వారికి వారానికి ఒకసారి వారి Google Pay (Tez), PayTM, Bank Account Number కు వారి యొక్క మొత్తము ట్రాన్సఫర్ చేయబడును.

డిస్కౌంట్ కోడ్ ఉపయోగించుటకు ఈ సైట్ ని విజిట్ చేయగలరు. http://vyomabooks.com/exams/

If You have any doubts please contact us at info@vyoma.net or call us +91 773 007 8472, +91 903 007 8472.


APPSC GROUPS PRELIMS 2019 PACKAGES


 • AP గ్రూప్ 1 ప్రిలిమ్స్ తెలుగు మీడియం
 • APPSC Gr-1 (PKG-269) Grand Tests
  (20 Papers)
 • APPSC Group 1 5 Grand Tests (20 Papers) Package are prepared by Subject matter experts as per the latest Syllabus
 • Total Exams - 20
 • Total Questions - 2400
 • ₹4000   ₹2000
 • DETAILS BUY NOW
 • AP గ్రూప్ 2 ప్రిలిమ్స్ తెలుగు మీడియం
 • APPSC Group 2 Prelims 2019 TM
  (APG235T-246)
 • APPSC Group 2 2019 COMBO will Have CWT+GT Package
 • మొత్తం పరీక్షలు - 35
 • మొత్తం ప్రశ్నలు - 5250
 • ₹3000   ₹1800
 • View Syllabus
 • DETAILS BUY NOW
 • APPSC Group 2 Prelims English Medium
 • APPSC Group 2 Prelims 2019 EM
  (APG235E-247)
 • AP Group 2 2019 COMBO will Have Chapterwise + Grand Tests Package
 • Total Exams - 35
 • Total Questions - 5250
 • ₹3000   ₹1800
 • View Syllabus
 • DETAILS BUY NOW

 • AP గ్రూప్ 3 (PS) 2019 - తెలుగు మీడియం
 • AP గ్రూప్ 3 (PS) PKG-243 2019 కాంబో ప్లస్
 • 20 Chapterwise Tests (10 General Studies + 10 Rural Development), 13 Grand Tests, *AP Budget, Economic Survey 2018-19; *India Budget, Economic Survey 2018-19 +Extra Current Affairs Tests
 • మొత్తం పరీక్షలు - 37
 • మొత్తం ప్రశ్నలు - 3650
 • ₹2000  ₹1500  ₹1200
 • View Syllabus
 • DETAILS BUY NOW
 • General Studies 2019 - T/M NEW
 • 10 General Studies Grand Tests
 • General Studies 2019 ( useful for DAO, DLs, JLs, Ext Officer, Statistical office) Package is prepared by Subject matter experts as per the latest Syllabus
 • Total Exams - 10
 • Total Questions - 1500
 • ₹2000   ₹1000
 • DETAILS BUY NOW

© 2019   vyoma.net .  All rights reserved. Developed By EdCognit Solutions Pvt Ltd

Follow us: