సివిల్స్‌ మెయిన్స్‌ ఫలితాల విడుదల
- సివిల్స్‌ మెయిన్స్‌ పరీక్షా ఫలితాలను యూపీఎస్‌సీ 2018 జనవరి 10న విడుదల చేసింది. 
- 2017 అక్టోబరు 28, నవంబరు 3 తేదీల్లో ఈ పరీక్షను నిర్వహించారు. 

views: 622
Current Affairs Telugu
e-Magazine
January-2018
Download
Current Affairs Telugu
e-Magazine
December-2017
Download


Current affairs for TSPSC, APPSC (group-1, group-2, ....etc), UPSC, BSRB, RRB and all other competitive exams

© 2017   vyoma online services.  All rights reserved.