తమిళనాడులో 13వ శతాబ్దపు ఆలయ అవశేషాలు లభ్యం
శివాయానికి చెందిన 13వ శతాబ్దం నాటి అవశేషాలను పురావస్తు శాఖాధికారులు తమిళనాడులోని దిండిగ్లు జిల్లా పాడియూరులో 2018 జనవరి 10న కనుగొన్నారు. 
views: 626
Current Affairs Telugu
e-Magazine
January-2018
Download
Current Affairs Telugu
e-Magazine
December-2017
Download


Current affairs for TSPSC, APPSC (group-1, group-2, ....etc), UPSC, BSRB, RRB and all other competitive exams

© 2017   vyoma online services.  All rights reserved.