తమిళనాడులో 13వ శతాబ్దపు ఆలయ అవశేషాలు లభ్యం
శివాయానికి చెందిన 13వ శతాబ్దం నాటి అవశేషాలను పురావస్తు శాఖాధికారులు తమిళనాడులోని దిండిగ్లు జిల్లా పాడియూరులో 2018 జనవరి 10న కనుగొన్నారు. 
views: 721
Current Affairs Telugu
e-Magazine
April-2018
Download
Current Affairs Year Magazine 2018
FREE DELIVERY
Limited Time
BuyCurrent affairs for TSPSC, APPSC (group-1, group-2, ....etc), UPSC, BSRB, RRB and all other competitive exams