Current Affairs Telugu Daily

కోల్‌కతాలో ఆయుధాల బహిరంగ ప్రదర్శన నిషేధం
కోల్‌కతా పోలీసులు ఆయుధాల బహిరంగ ప్రదర్శనను నిషేధించారు. ఈ నిషేధం 2018 జనవరి 1 నుంచి 2019 జనవరి 1 వరకు అమలులో ఉంటుంది.
views: 1324Current affairs for TSPSC, APPSC (group-1, group-2, ....etc), UPSC, BSRB, RRB and all other competitive exams