మహ్మద్‌ ఆల్‌ జౌండేకు ఇంటర్నేషనల్‌ చిల్ర్డన్స్‌ పీస్‌ ప్రైజ్‌-2017 
2017 సం॥నికి గాను ఇంటర్నేషనల్‌ చిల్ర్డన్స్‌ పీస్‌ ప్రైజ్‌ సిరియాకు చెందిన మహ్మద్‌ ఆల్‌ జౌండే(16)కు దక్కింది. మహ్మద్‌ ఆల్‌ జౌండే  సిరియా శరణార్థు ప్లి హక్కు కొరకు పోరాడుతున్నాడు. సిరియన్‌ పౌర యుద్ధం యొక్క శరణార్ధి అయిన అల్‌ జౌండే, లెబనీస్‌ శరణార్థు శిబిరంలో పాఠశాలను ఏర్పాటు చేసాడు. ఈ పాఠశాలలో ప్రస్తుతం 200 మంది పిల్లల విద్యను అభ్యసిస్తున్నారు. ఇంటర్నేషనల్‌ చిల్ర్డన్స్‌ పీస్‌ ప్రైజ్‌ను నెదర్లాండ్స్‌లోని ఆమ్‌స్టర్‌డామ్‌లో గ కిడ్స్‌ రైట్స్‌ ఫౌండేషన్‌ అందజేస్తోంది.
views: 726
Vyoma Current Affairs
e-Magazine
November-2017
DETAILS


Current affairs for TSPSC, APPSC (group-1, group-2, ....etc), UPSC, BSRB, RRB and all other competitive exams

© 2017   vyoma online services.  All rights reserved.