పి.వి.సింధుకు డిప్యూటీ కలెక్టర్‌ హోదాలో వేతనం
బ్యాడ్మింటన్‌ ప్లేయర్‌ పి.వి.సింధుకు డిప్యూటీ కలెక్టర్‌ హోదాలో ఇచ్చే జీతాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఆమెకు రూ.40270 93780 పే స్కేల్‌గా ఇస్తారు. రెవెన్యూలో సింధు కోసం సూపర్‌ న్యూమరీగా పోస్టును ఏర్పాటు చేశారు. పి.వి.సింధు భూపరిపాలన ప్రధాన కమిషనర్‌ పరిధిలో డిప్యూటీ కలెక్టర్‌గా 72 వారాల పాటు శిక్షణ పొందాల్సి ఉంటుంది.
views: 684
Vyoma Current Affairs
e-Magazine
November-2017
DETAILS


Current affairs for TSPSC, APPSC (group-1, group-2, ....etc), UPSC, BSRB, RRB and all other competitive exams

© 2017   vyoma online services.  All rights reserved.