ప్రపంచ మృత్తిక దినోత్సవం
ప్రపంచవ్యాప్తంగా 2017 డిసెంబర్‌ 5న ప్రపంచ మృత్తిక దినోత్సవం(WSD) నిర్వహించారు. ఫుడ్‌ అండ్‌ అగ్రికల్చర్‌ ఆర్గనైజేషన్‌ ప్రతి సంవత్సరం డిసెంబర్‌ 5న ప్రపంచ మృత్తిక దినోత్సవం నిర్వహిస్తోంది. ఫుడ్‌ అండ్‌ అగ్రిక్చర్‌ ఆర్గనైజేషన్‌ ప్రధాన కార్యాలయం రోమ్‌లో ఉంది. 2017 ప్రపంచ మృత్తిక దినోత్సవం యొక్క థీమ్‌ - Caring for the Planet starts from the Ground
WSD-World Soil Day

views: 690
Vyoma Current Affairs
e-Magazine
November-2017
DETAILS


Current affairs for TSPSC, APPSC (group-1, group-2, ....etc), UPSC, BSRB, RRB and all other competitive exams

© 2017   vyoma online services.  All rights reserved.