నేషనల్‌ కేపిటల్‌ రీజియన్‌లో షామ్లి జిల్లా
ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని షామ్లి జిల్లా నేషనల్‌ కేపిటల్‌ రీజియన్‌లో ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని షామ్లి జిల్లా చేర్చబడింది. దీంతో నేషనల్‌ కేపిటల్‌ రీజియన్‌లో జిల్లా సంఖ్య 23కు చేరింది. 2017 డిసెంబర్‌ 4న న్యూడిల్లీలో జరిగిన 37వ నేషనల్‌ కేపిటల్‌ రీజియన్‌ ప్లానింగ్‌ బోర్డు సమావేశంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. నేషనల్‌ కేపిటల్‌ రీజియన్‌లో ఇప్పటి వరకు 22 జిల్లాల్లో హర్యానాలోని 13 జిల్లాలు, ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని 7 జిల్లాలు, రాజస్థాన్‌లోని 2 జిల్లాలు ఉన్నాయి. ఇపుడు తాజాగా చేర్చిన షామ్లి జిల్లాతో నేషనల్‌ కేపిటల్‌ రీజియన్‌లో గల ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని జిల్లా సంఖ్య 8కి చేరింది.
NCR-National Capital Region

views: 673
Vyoma Current Affairs
e-Magazine
November-2017
DETAILS


Current affairs for TSPSC, APPSC (group-1, group-2, ....etc), UPSC, BSRB, RRB and all other competitive exams

© 2017   vyoma online services.  All rights reserved.