వెనెజులాలో నూతన వర్చువల్‌ కరెన్సీ ‘పెట్రో’ 
వెనెజులాలో నూతన వర్చువల్‌ కరెన్సీ ‘పెట్రో’ను ప్రారంభించారు. ఆ దేశ అధ్యక్షుడు నికోలస్‌ మదురో ఈ కరెన్సీని ప్రారంభించారు. 
views: 662
Vyoma Current Affairs
e-Magazine
November-2017
DETAILS


Current affairs for TSPSC, APPSC (group-1, group-2, ....etc), UPSC, BSRB, RRB and all other competitive exams

© 2017   vyoma online services.  All rights reserved.