నేషనల్‌ రెస్టారెంట్‌ అసోసియేషన్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా అధ్యక్షుడిగా రాహుల్‌సింగ్‌
నేషనల్‌ రెస్టారెంట్‌ అసోసియేషన్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా అధ్యక్షుడిగా రాహుల్‌సింగ్‌ బాధ్యతలు చేపట్టారు. రియాజ్‌ అమ్లాని స్థానంలో రాహుల్‌సింగ్‌ బాధ్యతలు చేపట్టారు. 
NRAI- National Restaurant Association of India  

views: 601
Vyoma Current Affairs
e-Magazine
November-2017
DETAILS


Current affairs for TSPSC, APPSC (group-1, group-2, ....etc), UPSC, BSRB, RRB and all other competitive exams

© 2017   vyoma online services.  All rights reserved.