నేషనల్‌ రెస్టారెంట్‌ అసోసియేషన్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా అధ్యక్షుడిగా రాహుల్‌సింగ్‌
నేషనల్‌ రెస్టారెంట్‌ అసోసియేషన్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా అధ్యక్షుడిగా రాహుల్‌సింగ్‌ బాధ్యతలు చేపట్టారు. రియాజ్‌ అమ్లాని స్థానంలో రాహుల్‌సింగ్‌ బాధ్యతలు చేపట్టారు. 
NRAI- National Restaurant Association of India  

views: 675
Current Affairs Telugu
e-Magazine
FEBRUARY-2018
Download
Current Affairs Year Magazine 2018
FREE DELIVERY
Limited Time
Buy


Current affairs for TSPSC, APPSC (group-1, group-2, ....etc), UPSC, BSRB, RRB and all other competitive exams