కేరళలో అతిపెద్ద ఫ్లోటింగ్‌ సౌర విద్యుత్‌ ప్లాంట్‌
దేశంలో కెల్ల అతిపెద్ద ఫ్లోటింగ్‌ సౌర విద్యుత్‌ ప్లాంట్‌ను కేరళలోని వయానంద్‌లో గల బనసుర సాగర్‌ డ్యామ్‌ వద్ద ప్రారంభించారు. 
views: 630
Vyoma Current Affairs
e-Magazine
November-2017
DETAILS


Current affairs for TSPSC, APPSC (group-1, group-2, ....etc), UPSC, BSRB, RRB and all other competitive exams

© 2017   vyoma online services.  All rights reserved.