జాతీయ న్యాయ సేవల దినోత్సవం
దేశవ్యాప్తంగా 2017 నవంబర్‌ 9న జాతీయ న్యాయ సేవల దినోత్సవం నిర్వహించారు. దేశంలోని పేదలకు న్యాయ సహయూం అందించుట కొరకు సుప్రీంకోర్టు 1995 నుంచి న్యాయ సేవల దినోత్సవం నిర్వహిస్తోంది. 
views: 1815

Current Affairs Telugu
e-Magazine
June-2018
Download


Current affairs for TSPSC, APPSC (group-1, group-2, ....etc), UPSC, BSRB, RRB and all other competitive exams