తెలంగాణలో రెండో అధికారిక భాషగా ఉర్దూ
తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కె.చంద్రశేఖరరావు ఉర్దూను రాష్ట్ర అధికారిక భాషగా ప్రకటించారు. ఇప్పటి నుంచి రాష్ట్రంలోని ప్రతి ఆఫీసులో ఉర్దూ మాట్లాడే అధికారి ఉంటారు. ప్రజల నుంచి ఉర్దూలో వచ్చే ఫిర్యాదు స్వీకరించి వాటికి ప్రత్యుత్తరం ఇవ్వడానికి ప్రభుత్వం 60 రోజుల్లో అన్ని కార్యాయాల్లో ఉర్దూ అధికారులను నియమించనుంది. దీంతోపాటు అన్ని పోటీ పరీక్షలు ఉర్దూలో కూడా నిర్వహిస్తారు. 
views: 1254

Current Affairs Telugu
e-Magazine
June-2018
Download


Current affairs for TSPSC, APPSC (group-1, group-2, ....etc), UPSC, BSRB, RRB and all other competitive exams