హర్యానాలో నోటి ఔషధం ద్వారా హెపటైటిస్‌-సి చికిత్స
దేశంలో నోటి ఔషధం ద్వారా హెపటైటిస్‌-సి రోగులకు చికిత్స చేసే విధానాన్ని అవలంభించిన మొదటి రాష్ట్రంగా హర్యానా నిలిచింది. రూ.28,000 నుంచి రూ.30,000 వరకు విలువ హెపటైటిస్‌-సి నోటి ఔషధాన్ని హర్యానా ప్రభుత్వం ఉచితంగా అందజేస్తోంది. 
views: 1267
Current Affairs Telugu
e-Magazine
FEBRUARY-2018
Download
Current Affairs Year Magazine 2018
FREE DELIVERY
Limited Time
Buy


Current affairs for TSPSC, APPSC (group-1, group-2, ....etc), UPSC, BSRB, RRB and all other competitive exams