బాలల హక్కుల వారోత్సవం ‘హౌస్లా 2017’
కేంద్ర స్త్రీ, శిశు సంక్షేమ శాఖ 2017 నవంబర్‌ 16 నుంచి 20 వరకు బాలల హక్కుల వారోత్సవం ‘హౌస్లా 2017’ను నిర్వహించనుంది. 
నవంబర్‌ 14న జాతీయ బాలల దినోత్సవం మరియు నవంబర్‌ 20న అంతర్జాతీయ బాలల హక్కుల దినోత్సవం సందర్భంగా కేంద్ర స్త్రీ, శిశు సంక్షేమ శాఖ ప్రతి సంవత్సరం నవంబర్‌ 14 నుంచి 20 వరకు బాలల హక్కు వారోత్సవం నిర్వహిస్తుంది. ఈ సందర్భంగా చిన్నారులకు పెయింటింగ్‌, క్రీడలు, వక్తృత్వం తదితర అంశాల్లో పోటీలు నిర్వహిస్తారు. 

views: 1816

Current Affairs Telugu
e-Magazine
June-2018
Download


Current affairs for TSPSC, APPSC (group-1, group-2, ....etc), UPSC, BSRB, RRB and all other competitive exams