వియత్నాంలో 2017 ఆసియా-పసిఫిక్‌ ఎకనామిక్‌ కోఆపరేషన్‌ సదస్సు 
2017 ఆసియా-పసిఫిక్‌ ఎకనామిక్‌ కోఆపరేషన్‌ సదస్సు 2017 నవంబర్‌ 10, 11 తేదీల్లో వియత్నాంలోని దనంగ్‌లో నిర్వహించారు.  2017 2017 ఆసియా-పసిఫిక్‌ ఎకనామిక్‌ కోఆపరేషన్‌ సదస్సు యొక్క థీమ్‌` Creating New Dynamism, Fostering a Shared Future
views: 880
Current Affairs Telugu
e-Magazine
FEBRUARY-2018
Download
Current Affairs Year Magazine 2018
FREE DELIVERY
Limited Time
Buy


Current affairs for TSPSC, APPSC (group-1, group-2, ....etc), UPSC, BSRB, RRB and all other competitive exams