వియత్నాంలో 2017 ఆసియా-పసిఫిక్‌ ఎకనామిక్‌ కోఆపరేషన్‌ సదస్సు 
వియత్నాంలో 2017 ఆసియా-పసిఫిక్‌ ఎకనామిక్‌ కోఆపరేషన్‌ సదస్సు 
2017 ఆసియా-పసిఫిక్‌ ఎకనామిక్‌ కోఆపరేషన్‌ సదస్సు 2017 నవంబర్‌ 10, 11 తేదీల్లో వియత్నాంలోని దనంగ్‌లో నిర్వహించారు.  2017 2017 ఆసియా-పసిఫిక్‌ ఎకనామిక్‌ కోఆపరేషన్‌ సదస్సు యొక్క థీమ్‌` Creating New Dynamism, Fostering a Shared Future
views: 266
Vyoma Current Affairs
e-Magazine
November-2017
DETAILS


Latest Current affairs in Telugu, Latest Current affairs in English for all competitive exams like UPPSC TSPSC, APPSC groups and all banking exams like UPSC, BSRB, RRB and all other competitive exams.

© 2017   vyoma online services.  All rights reserved.