వీసాతో ఏపీ ప్రభుత్వ ఒప్పందం
దేశంలో కెల్లా మొట్టమొదటి నగదురహిత నగరంగా విశాఖను తీర్చిదిద్దేందుకు చేపట్టిన వైజాగ్‌ డిజిటల్‌ ధన్‌ సంకల్ప్‌ ప్రాజెక్టు కొరకు ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ఆర్థిక సేవల సంస్థ వీసాతో ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. 
views: 921
Current Affairs Telugu
e-Magazine
March-2018
Download
Current Affairs Year Magazine 2018
FREE DELIVERY
Limited Time
Buy


Current affairs for TSPSC, APPSC (group-1, group-2, ....etc), UPSC, BSRB, RRB and all other competitive exams