ప్రపంచ మానసిక ఆరోగ్య దినం 
ప్రపంచవ్యాప్తంగా 2017 అక్టోబర్‌ 10న ప్రపంచ మానసిక ఆరోగ్య దినం నిర్వహించారు. 2017 ప్రపంచ మానసిక ఆరోగ్య దినం యొక్క థీమ్‌ - Mental health in the workplace
views: 823

Current Affairs Telugu
e-Magazine
July-2018
Download


Current affairs for TSPSC, APPSC (group-1, group-2, ....etc), UPSC, BSRB, RRB and all other competitive exams