ప్రపంచ మానసిక ఆరోగ్య దినం 
ప్రపంచవ్యాప్తంగా 2017 అక్టోబర్‌ 10న ప్రపంచ మానసిక ఆరోగ్య దినం నిర్వహించారు. 2017 ప్రపంచ మానసిక ఆరోగ్య దినం యొక్క థీమ్‌ - Mental health in the workplace
views: 641
Current Affairs Telugu
e-Magazine
January-2018
Download
Current Affairs Telugu
e-Magazine
December-2017
Download


Current affairs for TSPSC, APPSC (group-1, group-2, ....etc), UPSC, BSRB, RRB and all other competitive exams

© 2017   vyoma online services.  All rights reserved.