ప్రపంచ మానసిక ఆరోగ్య దినం 
ప్రపంచవ్యాప్తంగా 2017 అక్టోబర్‌ 10న ప్రపంచ మానసిక ఆరోగ్య దినం నిర్వహించారు. 2017 ప్రపంచ మానసిక ఆరోగ్య దినం యొక్క థీమ్‌ - Mental health in the workplace
views: 705
Current Affairs Telugu
e-Magazine
March-2018
Download
Current Affairs Year Magazine 2018
FREE DELIVERY
Limited Time
Buy


Current affairs for TSPSC, APPSC (group-1, group-2, ....etc), UPSC, BSRB, RRB and all other competitive exams