ఇండియా వాటర్‌ వీక్‌
5వ ఇండియా వాటర్‌ వీక్‌ను రాష్ట్రపతి రామ్‌నాథ్‌ కోవింద్‌ 2017 అక్టోబర్‌ 10న న్యూఢిల్లీలో ప్రారంభించారు. 2017 ఇండియా వాటర్‌ వీక్‌ యొక్క థీమ్‌ -Water and Energy for Inclusive Growth
views: 642
Current Affairs Telugu
e-Magazine
January-2018
Download
Current Affairs Telugu
e-Magazine
December-2017
Download


Current affairs for TSPSC, APPSC (group-1, group-2, ....etc), UPSC, BSRB, RRB and all other competitive exams

© 2017   vyoma online services.  All rights reserved.