న్యూఢిల్లీలో నాగరికతపై అంతర్జాతీయ సదస్సు
2017 అక్టోబర్‌ 8 నుంచి 15 వరకు న్యూఢిల్లీ, గాంధీనగర్‌, ధోలవీరలో నాగరికతపై అంతర్జాతీయ సదస్సును నిర్వహించారు. ఆర్కియాజికల్‌ సర్వే ఆఫ్‌ ఇండియా మరియు కేంద్ర సాంస్కృతిక శాఖ సంయుక్తంగా ఈ సదస్సును నిర్వహించాయి. 
views: 661
Current Affairs Telugu
e-Magazine
January-2018
Download
Current Affairs Telugu
e-Magazine
December-2017
Download


Current affairs for TSPSC, APPSC (group-1, group-2, ....etc), UPSC, BSRB, RRB and all other competitive exams

© 2017   vyoma online services.  All rights reserved.