మాత అమృతానందమయి మఠ్‌ ప్రాజెక్టు ‘జీవామృతం’ ప్రారంభం
మాత అమృతానందమయి మఠ్‌ ప్రాజెక్టు ‘జీవామృతం’ ప్రారంభం
దేశవ్యాప్తంగా 5 వేల గ్రామాల్లో మంచినీటి శుద్ధీకరణ కొరకు మాత అమృతానందమయి మఠ్‌ రూ.100 కోట్లతో చేపట్టిన ప్రాజెక్టు ‘జీవామృతం’ను రాష్ట్రపతి రామ్‌నాథ్‌ కోవింద్‌ 2017 అక్టోబర్‌ 7న కేరళలోని కొల్లం జిల్లాలో ప్రారంభించారు. 
views: 129
Vyoma Current Affairs
e-Magazine
November-2017
DETAILS


Latest Current affairs in Telugu, Latest Current affairs in English for all competitive exams like UPPSC TSPSC, APPSC groups and all banking exams like UPSC, BSRB, RRB and all other competitive exams.

© 2017   vyoma online services.  All rights reserved.