మండల చీఫ్ విప్‍గా పాతూరి
రాష్ట్ర శాసన మండలిలో ప్రభుత్వ చీఫ్ విప్‍గా ఎమ్మెల్సీ పాతూరి సూధాకర్ రెడ్డి నియమితులైనారు. విప్‍లుగా ఎమ్మెల్సీలు పల్లా రాజేశ్వర్ రెడ్డి, బోడకుంటి వెంకటేశ్వర్లను నియమించారు. పాతూరి సుధాకర్ రెడ్డి 1968 నుండి 2005 వరకు ఉపాధ్యాయుడిగా పనిచేశారు.
views: 942

Current Affairs Telugu
e-Magazine
July-2018
Download


Current affairs for TSPSC, APPSC (group-1, group-2, ....etc), UPSC, BSRB, RRB and all other competitive exams