ఏపీపీఎస్సీ - అసిస్టెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్

జనరల్ స్టడీస్

₹60004000
 • జనరల్ స్టడీస్
 • PAPER –I
 • Sessions: 0
 • Hours: 0
 • No. Of Chapters: 11
 • Bhavani Sankar
 • Mr. Bhavani Sankar
  ( Polity, E-Governance )
 • Central Finance Commission
abhyaas IAS

General Studies

 • Events of national and international importance.
 • Current affairs- international, national and regional.
 • General Science and it applications to the day to day life Contemporary developments in Science & Technology and information Technology
 • Social- economic and political history of modern India with emphases on Indian nationalmovement.
 • Indian polity and governance: constitutional issues, public policy, reforms ande-governance initiatives.
 • Economic development in India since independence.
 • Physical geography of India sub-continent.
 • Disaster management: vulnerability profile, prevention and mitigation strategies, Application of Remote Sensing and GIS in the assessment of Disaster
 • Sustainable Development and Environmental Protection
 • Logical reasoning, analytical ability and data interpretation.
 • Data Analysis:
 • a) Tabulation of data
 • b) Visual representation of data
 • c) Basic data analysis (Summary Statistics such as mean and variance coefficient of
 • variation etc.,) and Interpretation
 • 12. Bifurcation of Andhra Pradesh and its Administrative, Economic, Social, Cultural,
 • Political, and legal implications/problems, including
 • a). Loss of capital city, challenges in building new capital and it’s financial implications.
 • b). Division and rebuilding of common Institutions.
 • c). Division of employees, their relocation and nativity issues.
 • d). Effect of bifurcation on commerce and entrepreneurs.
 • e). Implications to financial resources of state government.
 • f). Task of post-bifurcation infrastructure development and opportunities for investments.
 • g). Socioeconomic, cultural and demographic impact of bifurcation.
 • h). Impact of bifurcation on river water sharing and consequential issues.
 • i). AP REORGANISATION ACT, 2014 on AP and the arbitrariness of certain provisions.

Chapters

1

దైనందిన జీవితంలో సామాన్య శాస్త్రం (రసాయన శాస్త్రం)

దైనందిన జీవితంలో సామాన్య శాస్త్రం (రసాయన శాస్త్రం)

 • మూలకాలు - ఉపయోగాలు-PART-1
 • మూలకాలు - ఉపయోగాలు-PART-2
 • మూలకాలు - ఉపయోగాలు-PART-3
 • మూలకాలు - ఉపయోగాలు-PART-4
 • ఆమ్లాలు -క్షారాలు
 • నీరు-స్వచ్ఛత
 • పాలిమర్స్, పరమాణు - నిర్మాణం

2

దైనందిన జీవితంలో సామాన్య శాస్త్రం (భౌతిక శాస్త్రం )

దైనందిన జీవితంలో సామాన్య శాస్త్రం (భౌతిక శాస్త్రం )

 • కాంతి PART-1
 • కాంతి PART-2
 • కాంతి PART-3
 • కాంతి PART-4
 • Animated Video - Colour Of The Sun At Sunrise And Sunset
 • Animated Video - Atmospheric Refraction
 • Animated Video - Corpuscular Theory Of Light
 • Animated Video - Formation Of Rainbow
 • Animated Video - Refraction Of Light
 • Animated Video - Reflection Of Light By Spherical Mirrors
 • Animated Video - Refraction Through A Prisam
 • Animated Video - Twinkling Of Stars
 • ఉష్ణం
 • విద్యుత్ Part-1
 • విద్యుత్ Part-2
 • Animated Video - Capacitors And Capacitance
 • ధ్వని Part-1
 • ధ్వని Part-2
 • Animated Video - Dwani-Doppler Effect Of Sound
 • Animated Video - Eco And Reflection
 • అయస్కాంతత్వం
 • యాంత్రిక శాస్త్రం Part-1
 • యాంత్రిక శాస్త్రం Part-2
 • యాంత్రిక శాస్త్రం Part-3
 • యాంత్రిక శాస్త్రం ( ప్రవాహాలు)
 • Animated Video - Newton First Law
 • Animated Video - Newton Second Law
 • Animated Video - Newton Third Law
 • Animated Video - Kinetic Energy
 • Animated Video - Acceleration
 • Animated Video - Average Speed & Velocity
 • Animated Video - Accleration Due To Gravity Of The Earth

3

జనరల్ సైన్స్(జీవశాస్త్రం)

జనరల్ సైన్స్(జీవశాస్త్రం)

 • మానవ శరీర దర్మ శాస్త్రం - అస్థి పంజర వ్యవస్థ
 • Animated Video - Axial Skeletal System
 • Animated Video - Bones - Number And Functions
 • జీర్ణ వ్యవస్థ
 • Animated Video - Digestive System
 • శ్వాస వ్యవస్థ
 • Animated Video - Respiration
 • విసర్జిక వ్యవస్థ
 • Animated Video - Excretion
 • నాడి వ్యవస్థ
 • Animated Video - Neural System
 • రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ
 • అంతస్రావిక గ్రంధి
 • Animated Video - Endocrine Glands And Hormones
 • ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థ
 • Animated Video -The Male Reproductive System
 • Animated Video - The Female Reproductive System
 • జ్ఞానేంద్రియాలు
 • Animated Video - Human Eye
 • పోషణ
 • సూక్ష్మ పోషణ
 • Animated Video - Vitamin B Complex
 • Animated Video -Vitamin_C
 • Animated Video - Vitamins – Source And Deficiency
 • Animated Video -Deficiency Of Vitamin A,D,E,K
 • వ్యాధి విజ్ఞాన శాస్త్రం Part-1
 • వ్యాధి విజ్ఞాన శాస్త్రం Part-2
 • Animated Video -Process Of Disease
 • Animated Video - Fungal Diseases
 • Animated Video -Protozoan Disease
 • Animated Video -Jaundice
 • వృక్ష- జంతు రాజ్య వర్గీకరణ Part-1
 • వృక్ష- జంతు రాజ్య వర్గీకరణ Part-2
 • వృక్ష- జంతు రాజ్య వర్గీకరణ Part-3
 • కణ శాస్త్రం
 • జీవ సాంకేతిక శాస్త్రం Part-1

4

ఇండియన్ జియోగ్రఫీ

ఇండియన్ జియోగ్రఫీ

 • భారత దేశ ఉనికి -క్షేత్రీయ అమరిక-PART-1
 • భారత దేశ ఉనికి -క్షేత్రీయ అమరిక-PART-2
 • నైసర్గిక స్వరూపం
 • శీతోష్ణస్థితి PART-1
 • శీతోష్ణస్థితి PART-2
 • అడవులు PART-1
 • అడవులు PART-2
 • జీవవైవిధ్యం సంరక్షణ
 • అగ్రికల్చర్ PART-1
 • అగ్రికల్చర్ PART-2
 • సహజ వనరులు PART-1
 • సహజ వనరులు PART-2
 • శక్తి వనరులు PART-1
 • శక్తి వనరులు PART-2
 • రవాణా వ్యవస్థ
 • పాపులేషన్ PART-1
 • పాపులేషన్ PART-2

5

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ జియోగ్రఫీ

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ జియోగ్రఫీ

 • ఉనికి PART-1
 • ఉనికి PART-2
 • శీతోష్ణస్థితి
 • మృత్తికలు
 • అడవులు PART-1
 • అడవులు PART-2
 • నదులు అండ్ నీటి ప్రాజెక్టులు PART-1
 • నదులు అండ్ నీటి ప్రాజెక్టులు PART-2
 • ఎలక్ట్రిసిటీ
 • జనాభా
 • ఖనిజాలు PART-1
 • ఖనిజాలు PART-2
 • పరిశ్రమలు PART-1
 • పరిశ్రమలు PART-2
 • రవాణా వ్యవస్థ

6

ఆధునిక భారతదేశ చరిత్ర

ఆధునిక భారతదేశ చరిత్ర

 • యూరోపియన్ల రాక part-1
 • యూరోపియన్ల రాక part-2
 • యూరోపియన్ల రాక part-3
 • యూరోపియన్ల రాక part-4
 • యూరోపియన్ల రాక part-5
 • ఆంగ్లో ఫ్రెంచ్ యుద్ధం PART-1
 • ఆంగ్లో ఫ్రెంచ్ యుద్ధం PART-2
 • ఆంగ్లో మైసూర్ యుద్ధం PART-1
 • ఆంగ్లో మైసూర్ యుద్ధం PART-2
 • గవర్నర్ జనరల్స్ అండ్ వైస్రాయ్ PART-1
 • గవర్నర్ జనరల్స్ అండ్ వైస్రాయ్ PART-2
 • గవర్నర్ జనరల్స్ అండ్ వైస్రాయ్ PART-3
 • గవర్నర్ జనరల్స్ అండ్ వైస్రాయ్ PART-4
 • సిపాయిల తిరుగుబాటు PART-1
 • సిపాయిల తిరుగుబాటు PART-2
 • సిపాయిల తిరుగుబాటు PART-3
 • సాంఘిక మాత పునర్జీవనము PART-1
 • సాంఘిక మత పునర్జీవనము PART-2
 • సాంఘిక మాత పునర్జీవనము PART-3
 • భారతజాతీయోద్యమము PART-1
 • భారతజాతీయోద్యమము PART-2
 • భారతజాతీయోద్యమము PART-3
 • భారతజాతీయోద్యమము PART-4
 • భారతజాతీయోద్యమము PART-5
 • భారతజాతీయోద్యమము PART-6
 • భారతజాతీయోద్యమము PART-7
 • భారతజాతీయోద్యమము PART-8
 • మహాత్మాగాంధి ఉద్యమాలు

7

విపత్తు నిర్వహణ

విపత్తు నిర్వహ

 • ిపత్తు నిర్వహణ PART-1
 • విపత్తు నిర్వహణ PART-2
 • విపత్తు నిర్వహణ PART-3
 • విపత్తు - వ్యవస్థాగత ఏర్పాట్లు - ఉపసంహన వ్యూహాలు PART-1
 • విపత్తు - వ్యవస్థాగత ఏర్పాట్లు - ఉపసంహన వ్యూహాలు PART-2
 • భూకంపాలు
 • సునామి
 • వరదలు
 • తుఫానులు
 • కరువులు
 • విపత్తు అంచనాలు GIS&GPS PART-1
 • విపత్తు అంచనాలు GIS&GPS PART-2

8

రీజనింగ్

రీజనింగ్

 • రీజనింగ్ బేసిక్స్ -Part1
 • రీజనింగ్ బేసిక్స్ -Part2
 • క్యాలండర్- Part-1
 • క్యాలండర్- Part-2
 • క్యాలెండర్-Part-3
 • కోడింగ్ - డీకోడింగ్-Part-1
 • కోడింగ్ - డీకోడింగ్-Part-2
 • కోడింగ్ - డీకోడింగ్-Part-3
 • బ్లడ్ రీలేషన్
 • డేటా ఇంటర్ ప్రెటేషన్ Part-1
 • డేటా ఇంటర్ ప్రెటేషన్ Part-2
 • డైస్
 • డైరెక్షన్ (దిశలు) Part-1
 • డైరెక్షన్ (దిశలు) Part-2
 • డైరెక్షన్ (దిశలు) Part-3
 • మిస్సింగ్ నంబర్స్ Part-1
 • మిస్సింగ్ నంబర్స్ Part-2
 • నెంబర్ సిరీస్
 • ఫజిల్స్
 • లెటర్ సిరీస్
 • గడియారాలు Part-1
 • గడియారాలు Part-2
 • Stastics
 • ర్యాంకింగ్ Part-1
 • ర్యాంకింగ్ Part-2
 • సీటింగ్ అమరిక Part-1
 • సీటింగ్ అమరిక Part-2
 • Mathematical Operations
 • వెన్ డయాగ్రమ్స్
 • విశ్లేషణాత్మక రీజనింగ్(Analytical Reasoning)

9

సైన్స్ మరియు టెక్నోలజి

సైన్స్ & టెక్నాలజీ

 • అంతరిక్ష పరిశోధన part-1
 • అంతరిక్ష పరిశోధన part-2
 • వర్తమాన అంశాలు ( చంద్రయాన్ , మంగళయాన్ ) part-1
 • వర్తమాన అంశాలు ( చంద్రయాన్ , మంగళయాన్ ) part-2
 • డిఫెన్సె Part-1
 • డిఫెన్సె Part-2
 • కంప్యూటర్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ
 • నానో టెక్నాలజీ
 • రోబోటిక్స్
 • అణు శక్తి రంగం
 • పొల్యూషన్

10

భారత రాజకీయ వ్యవస్థ మరియు పరిపాలన

భారత రాజకీయ వ్యవస్థ మరియు పరిపాలన

 • మౌలిక అంశాలు ...Video Coming Soon......
 • బ్రిటిష్ పరిపాలన పరిణామం Part-1
 • బ్రిటిష్ పరిపాలన పరిణామం Part-2
 • బ్రిటిష్ పరిపాలన పరిణామం Part-3
 • బ్రిటిష్ పరిపాలన పరిణామం Part-4
 • బ్రిటిష్ పరిపాలన పరిణామం Part-5
 • బ్రిటిష్ పరిపాలన పరిణామం Part-6
 • రాజ్యాంగ ప్రవేశిక
 • భారత భూభాగం
 • ప్రాథమిక హక్కులు Part-1
 • ప్రాథమిక హక్కులు -Part-2
 • ప్రాధమిక హక్కులు -Part-3
 • ప్రాధమిక హక్కులు -Part-4
 • ప్రాధమిక హక్కులు -Part-5
 • ప్రాధమిక హక్కులు -Part-6
 • ప్రాధమిక హక్కులు -Part-7
 • ప్రాధమిక విధులు
 • కేంద్ర కార్యనిర్వాహక వర్గం Part-1
 • కేంద్ర కార్యనిర్వాహక వర్గం Part-2
 • కేంద్ర కార్యనిర్వాహక వర్గం Part-3
 • కేంద్ర శాసన వ్యవస్థ Part-1
 • కేంద్ర శాసన వ్యవస్థ Part-2
 • కేంద్ర శాసన వ్యవస్థ Part-3
 • కేంద్ర శాసన వ్యవస్థ Part-4
 • రాష్త్ర శాసన వ్యవస్థ
 • కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలు

11

భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ మరియు ప్రణాళిక

ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థిక వ్యవస్థ మరియు ప్రణాళిక

 • 20.4-పేదరికం PART-1
 • 20.4-పేదరికం PART-2
 • 20.4-పేదరికం PART-3
 • 20.4-పేదరికం PART-4
 • 20.7- నిరుద్యోగం PART-1
 • 20.7- నిరుద్యోగం PART-2
 • 20.7- నిరుద్యోగం PART-3
 • 20.7- నిరుద్యోగం PART-4
 • 22.1-ఆర్ధిక-సంస్కరణలు PART-1
 • 22.1-ఆర్ధిక-సంస్కరణలు PART-2
 • 22.1-ఆర్ధిక-సంస్కరణలు PART-3
 • పంచవర్ష ప్రణాళికలు PART-1
 • పంచవర్ష ప్రణాళికలు PART-2
 • పంచవర్ష ప్రణాళికలు PART-2
 • పంచవర్ష ప్రణాళికలు PART-4
 • ప్రణాళికలు-రకాలు
 • ప్రణాళికలు- నిధుల సమీకరణ
 • ప్రణాళికలు- నిధుల సమీకరణ part-2
 • మొదటి మరియు రెండవ పంచవర్ష ప్రణాళికలు
 • మూడవ మరియు నాలుగవ పంచవర్ష ప్రణాళికలు -part-1
 • మూడవ మరియు నాలుగవ పంచవర్ష ప్రణాళికలు -part-2
 • ఐదవ పంచవర్ష ప్రణాళిక
 • ఆరవ పంచవర్ష ప్రణాళిక
 • ఏడవ పంచవర్ష ప్రణాళిక
 • వార్షిక పంచవర్ష ప్రణాళికలు
 • ఎనిమిదవ పంచవర్ష ప్రణాళిక
 • తొమ్మిదొవ పంచవర్ష ప్రణాళిక
 • పదోవ పంచవర్ష ప్రణాళిక part-1
 • పదోవ పంచవర్ష ప్రణాళిక part-2
 • పదకొండవ పంచవర్ష ప్రణాళిక part-1
 • పదకొండవ పంచవర్ష ప్రణాళిక part-2
 • పన్నెండవ పంచవర్ష ప్రణాళిక
 • 2014 పధకాలు part-1
 • 2014 పధకాలు part-2
 • 2015 పధకాలు part-1
 • 2015 పధకాలు part-2
 • 2015 పధకాలు part-3
 • నీతి ఆయోగ్